IT ' S ME

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสื่อการสอนที่ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียน รู้นั้นมากยิ่งขึ้นคลิกดูตัวอย่างสือการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น