IT ' S ME

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สิ่งที่ได้เรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้
สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้
สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ ?

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วันนี้คือ

* วิธีการเปลี่ยนชื่อบล็อก
* การแก้ไขบันทึก
* การนำไพล์ขึ้น
* การแทรกรูปภาพ
* การ Link เวป
* การเปลี่ยนภาพประจำตัว
* การสร้างบล็อก
* การตกแต่งบล็อก

จนทำให้ข้าพเจ้าได้ใช้งานเวปบล็อก Learners ได้อย่างเกิดคุณค่าและสามารถนำเวปนี้มาใช้ประโยชน์ในการบันทึกงาน และเป็นแหล่งรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนและคนอื่น ๆ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพได้ด้วยในเรื่อง การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการส่งการบ้าน หรือสั่งงานนักเรียนในช่วงที่มีภาระกิจไม่สามารถมาสอนได้ หรือแม้แต่การเชื่อมโยงสื่อสารกับสมาชิกทุกท่านใน Learnersในเรื่องที่มัความสนใจเหมือนกันหรือมีการแสดงความคิดเห็นให้กันก็ ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น