IT ' S ME

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media

นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media
นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media

นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media คือ ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน .... (e-Media) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่าย Internet หรือแม้กระทั่งผู้สอนนำมาสอนเองในรูปแอบ VDO ไฟล์เสียง ภาพ รวมทั้งอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและเข้าใจง่าย และที่สำคัญสือการเรียน E-media รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ องค์พราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเพื่อให้การศึกษาเจิรญก้าว หน้าอย่างรวดเร็ว จึงจัดตั้งสถานี อ.ส.เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสาระบันเทิงแก่ประชาชน ในปี 2539 นี่จึงเป็นบ่อเกิดแห่ง E-media ขึ้นและถูกพัฒนามาในหลายรูปแบบต่อไป

ที่มาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media จัดทำขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้การศึกษาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและกว้างขว้างยิ่งขึ้น และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการศึกษามาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น E-leanning,E-media ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนถึง ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษามีความรวดเร็วและกว้างขวางสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนที่ดี จดจำได้ง่าย หรือแม้กระทั่งผู้สอนสามารถนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการสอนเพื่อ ให้ผู้เรียนได้รัยสิ่งใหม่ๆจากเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนา นวัตกรรม E-media ย้อนไปในสมัยอดีตริเริ่มก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันขั้นตอนแรกๆๆในการพัฒนา จากแนวความคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสาระบันเทิงแก่ประชาชน ในปี 2539 โดย นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้น้อมรับพระราชดำรินำเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารมาใช้จัดการเรียนการสอนทาง ไกลผ่านดาวเทียม ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัทกลุ่มชินวัตร ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาผ่านดาวเทียมออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ UBC จากศูนย์กลางโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทั่วประเทศไทย หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาสื่อ E-media ออกมาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะทำโดย software หรือโปรแกรมพิเศษหลายตัวที่สามารถทำได้และเอาลงเวปไซท์เผยแผ่ต่อไปโดยผ่าน ระบบ Internet ต่อไป

ลักษณะของนวัตกรรม

ลักษณะของนวัตกรรม E-media จะพูดไปแล้วลักษณะมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่เด่นๆ นั้น E-media สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองคล้ายๆกับ E-leanning แต่ E-media จะโดดเด่นกว่าในรูปของภาพมโนทัศ เห็นได้ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นรูปเป็นร่างชัดเจน และหลายกหลายกว่า ยกตัวอย่างเช่นด้าน flashmedia เป็นการนำ softwareflash มาจัดการสร้างเป็น วัตกรรมการเรียนการสอนได้ หรือแม้กระทั่ง software อื่นๆ อีกมากมายหลายรูปแบบก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพราะฉนั้นลักษณะของ E-media จึงเป็นได้ทั้งออนไลและออฟไลท์ก็ได้ ออฟไลท์ก็เช่นครูผู้สอนสร้างเองแล้วนำมาจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความ เข้าใจต่อนักเรียนแล้วนำไปเผยแพร่ลงเวปไซท์ต่อไปก็ใด้เพราะฉนั้นผู้เขียน บันทึกจึงบอกว่ามีหลายกหลายรูปแบบ

ผลการนำไปทดลองใช้

ผลจากการนำไปทดลองใช้ จากการแสดงความคิดเห็นหลายๆบอร์ดพบว่า E-media ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้ เช่น

1. การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้รวดเร็วและหาข้อมูลได้ง่าย

2. สามารถจดจำได้ดีกว่าที่เคยเรียนมา จดจำได้ง่าย เข้าใจเร็ว

3.สืบค้นข้อมูลจากที่ไม่มีในหนังสือไม่มีในห้องสมุดได้

นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเพื่อ ช่วยในการเรียนและการสอนในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เรื่อง มลพิษของน้ำ การเคลื่อนไหวแบบไม่อาศัยกล้ามเนื้อ ไฟฟ้าสถิต การหายใจ อื่น ๆ เพื่มเติมอีกมากมาย

ขอขอบคุณ

http://gotoknow.org/blog/srvkcs/377790

(ความหมาย)
http://www.il.mahidol.ac.th/th/index.php/e-media.html
(นวัตกรรมการเรียนการสอน E-media)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น